Ponorka v tíme

Komplexný rozvojový program na zlepšovanie atmosféry, klímy a efektivity v tímoch a pracovných kolektívoch.

Čo je to ponorka v tíme?


Ponorka v tíme, alebo inak cabin fever, je stav, kedy stereotypné situácie a nedostatok podnetov začínajú človeku v uzatvorenom kolektíve doslova „prerastať cez hlavu“. Mnohí to určite poznajú ako pocit, keď už len pri pomyslení na stretnutie či spoluprácu s kolegami cítia kŕče v žalúdku, stúpanie tlaku či zrýchlenie dychu. Toto všetko je v kolektívoch často-krát posilnené komplikovanými vzťahmi, generačnými rozdielmi či rôznymi názormi na kľúčové otázky.


Príčin a prejavov ponorkovej choroby v kolektívoch môže byť nespočetne. Otázkou vždy ostáva, či chceme tento stav zhoršovať a pomyselne „vydýchavať kyslík“ v ponorke, alebo sa chceme nadýchnuť a vidieť veci s nadhľadom. Áno, áno, chceme stav v „našom“ kolektíve zlepšiť, no ostáva otázka nástroja, ktorým je to možné?

Jedinečnosť

Každý kolektív má jedinečnú DNA a tak aj spôsoby, ako sa „nadýchnuť“ v ponorke musíme najskôr identifikovať. Keďže každý kolektív je špecifický, aktivity sú preto pripravené na mieru pre riešenie konkrétnych oblastí – od medzigeneračných problémov, cez klímu v škole, motiváciu členov kolektívu až po budovanie jeho identity a hodnôt. Okrem skvalitňovania pracovného prostredia a klímy sa program zameriava aj na osobnostý rozvoj zamestnancov a ich interpersonálne zručnosti (soft skills).

Za roky stretnutí s rôznymi tímami, rôznymi typmi osobností a kolegami pred syndrómom vyhorenia, sme pripravili niekoľko modulov, ako kolektívom pomôcť. Ako ukázať cestu z tzv. „prevádzkovej slepoty“ a postupne nájsť spoločný prvok, ktorým tímová spolupráca bude radosťou a motiváciou pre každého člena v tíme.

Nástroje

Na stretnutiach, workshopoch, resp. teambuildingoch využívame zážitkové učenie, gamifikáciu a ďalšie moderné nástroje osobnostného rozvoja ľudí. A to skupinovo i individuálne.

Neponúkame kúzla. Za jeden workshop sa nedá zmeniť to, čo mesiace či roky nie je pozitívne budované a rozvíjané. Ponúkame však odskúšané nástroje a perspektívy, ktorými sa kolektívy môžu nadýchnuť a vyčariť aj frustrovaným kolegom úsmev na tvári. Vystúpme spolu zo zóny komfortu a eliminujme to, čo nás ťaží a bráni nájsť work life balance.

Referencie

„Využívame rôzne nástroje na rozvoj celého tímu a neformálne vzdelávanie s EDUCON-om nám umožňuje držať krok s trendami vo vzdelávaní.“ Martin Š.

„Súčasný manažér si uvedomuje, že mať na pracovisku dobrý a efektívne fungujúci tím je dnes pre každú firmu či organizáciu veľmi dôležité. Ten sa však netvorí sám od seba, živelne ani náhodne. Pracovať „na sebe“ a formovať silný tím nám pomohli kolegovia z EDUCON-u.“ Katarína M.

„Perfektné dva dni s Educon-om a ich ponorkou.“ Zuzana B.

„Workshop o medzigeneračnej komunikácii odporúčam každému, kto chce rozmýšľať o veciach aj z iného uhla pohľadu. Nie všetko, čo považujeme za samozrejmé rovnako vnímajú aj staršie alebo mladšie generácie. Tento workshop nám ukazuje práve to, že im to nemôžeme ani vyčítať.“ Jana Š.

Naše služby​

Škola

Vytvárame v školách motivujúce a akceptujúce prostredie pri zohľadnení špecifickosti školských kolektívov.

Firma

Reštart tímov pracujúcich pod tlakom biznis prostredia, kde môže byť diverzita a medzigeneračná komunikácia vypuklým problémom.

Escape room

Ponorková mobilná úniková hra pre kolektívy s cieľom splniť spoločné tímové úlohy. Až pre 64 osôb.

Kontakt